نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سشوار فکر مدل BLACKJET

713,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2000 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 2 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار فکر مدل ANGELICA

658,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2200 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار ASO مدل HD-8826

200,000 تومان
✅ توان مصرفی: 1600 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 2 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار مسافرتی DSP مدل F-30031

✅ توان مصرفی: 1200 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار جیمی مدل GM130

350,000 تومان
✅ توان مصرفی: 1800 تا 2200 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار جیمی مدل GM-1760

300,000 تومان
✅ توان مصرفی: 1800 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار جیمی مدل GM-1765

350,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2800 وات ✅ تنظیم سرعت در 3 سطح ✅ تنظیم حرارت در 2 سطح ✅ دارای یک عدد سری متمرکز کننده

سشوار روزیا مدل HC-8508

550,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2500 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 5 سطح ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار روزیا مدل HC-8305

350,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2000 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار روزیا مدل HC8301

350,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2000 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 3 سطح گرما ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار روزیا مدل HC8300

350,000 تومان
✅ توان مصرفی: 2000 وات ✅ تنظیم سرعت در 2 سطح ✅ تنظیم حرارت در 4 سطح ✅ قابلیت تولید باد سرد

سشوار مو سنکور مدل SHD 8200GD

1,350,939 تومان
✅ توان مصرفی: 2400 وات ✅ نوع موتور: AC ✅ تنظیمات سرعت در 2 سطح ✅ مجهز به باد سرد ✅ سیستم محافظت در برابر دمای بیش شدید