پلوپز و زودپز (2)

توستر (3)

ساندویچ ساز و گریل (8)

سرخ کن (4)

کیک پز, بیسکویت و وافل ساز, پیتزا پز (1)

هواپز, بخارپز و تخم مرغ پز (2)