پلوپز و زودپز (5)

توستر (3)

ساندویچ ساز و گریل (8)

سرخ کن (4)

فر و مایکروفر (1)

کیک پز, بیسکویت و وافل ساز, پیتزا پز (1)

هواپز, بخارپز و تخم مرغ پز (3)